0908 230 003

Odobratie súhlasu so spracovaním osobných údajov


ako dotknutá osoba týmto odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.